Použití správných barev při bezpečnostním značení

V zájmu zvýšení bezpečnosti na pracovišti nebo veřejných prostranstvích jsou objekty a oblasti se zvýšeným bezpečnostním rizikem často označeny. Jedním z vysoce účinných způsobů, jak toto značení udělat co nejsrozumitelnější, je pomocí různých barev. Každý druh rizika může být označen jinou barvou.

Normy bezpečnostního značení

Pro bezpečnostní značení se obvykle používá jednotná sada barev. To je užitečné hlavně z důvodů snadného rozpoznání – jen si představte, že by na každém místě znamenala každá barva něco jiného. Je-li ale použití barev všude stejné, je i sdělení jasnější. Podle Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO): „se široká veřejnost potkává s bezpečnostním značením v různých situacích včetně pracoviště, veřejných prostranství a na produktech. Je proto důležité pro bezpečnostní značení normalizovat barvy a základní tvary tak, aby byly různé bezpečnostní značení a bezpečnostní sdělení, které nesou, snadno rozpoznatelné.“ [zdroj]

Normalizační organizace jako je mezinárodní ISO, evropská CEN a americká ANSI vytvořily normy a pokyny pro používání barev u bezpečnostního značení. Mezinárodní norma týkající se bezpečnostního značení je ISO 3864. ve Spojených státech amerických je odpovídající norma ANSI Z535. Je třeba upřesnit, že normy pokrývají bezpečnostní značení obecně. To znamená, že pokyny pro používání barev jsou pouze jejich částí.

Rozdíl mezi těmito dvěma normami je přidávání slov do piktogramů. Zatímco norma ANSI to doporučuje, standard ISO upřednostňuje použití grafických značek, aby nevznikaly jazykové bariéry. Barevné normy jsou však shodné.

Legislativa a předpisy pro použití barev v bezpečnostním značení

Například americká vládní organizace OSHA a nizozemské zákony vyžadují, aby na pracovišti byly zóny s potenciálním bezpečnostním rizikem řádně označeny.

Barevné značení OSHA

Úřad pro bezpečnost a zdraví při práci (OSHA) je součástí amerického ministerstva práce. OSHA vyžaduje, aby na pracovišti byly zóny s potenciálním bezpečnostním rizikem řádně označeny. OSHA nabízí své vlastní pokyny, které specifikují, jaké barvy v konkrétních případech použít. OSHA se řídí normou ANSI.

a

1

Vybavení požární bezpečnosti

červená

a

2

Nebezpečí

červená

a

3

Stop

červená

b

1

Varování

žlutá

Nizozemský zákon

V Nizozemsku je použití barev pro bezpečnost a ochranu zdraví upraveno v zákoníku práce.

a

1

Zákaz

červená

a

2

Nebezpečí nebo poplach

červená

a

3

Identifikace a umístění protipožárních materiálů a zařízení pro hašení

červená

b

1

Varovný signál

žlutá

b

1

Varovný signál

oranžovo-žlutá

c

1

Příkazový signál

modrá

d

1

Záchranný signál nebo signál první pomoci

zelená

d

2

Bezpečný stav

zelená

Použití bezpečnostního značení

Bezpečnostní značení lze použít různými způsoby. Můžete použít značky, štítky a samolepky s piktogramy, a stejně tak barevné podlahové značení.

Piktogramy

Piktogramy jsou nejzřetelnějším způsobem, jak bezpečnostní sdělení předat. JekaShop nabízí například podlahové piktogramy. Podlahové piktogramy splňují mezinárodní normy z hlediska barev, tvarů i použitých piktogramů. To znamená, že jsou v souladu s místními zákony a pravidly většiny zemí.

Podlahové značení

Podlahové značení je vynikající doplněk k bezpečnostním piktogramům. Podlahové značení nabízí zvýšenou viditelnost a bezpečnostní značení jasně označuje konkrétní oblast.

I když to většinou norem není výslovně požadováno, doporučujeme při označovaní podlah používat dvoubarevné podlahové značení. Pruhy na značení mají stejnou šířku a jsou ve sklonu 45 stupňů. V JekaShopu dvoubarevnému podlahovému značení říkáme také pásky s varováním před nebezpečím.

Varování / Nebezpečí

Žlutá/Černá

Zákaz / Vybavení požární bezpečnosti

Červená/Bílá

Příkaz

Modrá/Bílá

Úniková cesta / Záchranné vybavení

Zelená/Bílá