Při navrhování nebo úpravě koncepce skladu je nutné vzít v úvahu dva velmi důležité aspekty: efektivitu a bezpečnost. Existuje celá řada nízkoprahových opatření umožňujících zlepšení efektivity. Aspekt bezpečnosti je však neméně důležitý. Nakonec bezpečná koncepce skladu je důležitá pro jakoukoli organizaci, protože nehody mohou mít obrovské důsledky.

Dopravní plánPři určování koncepce skladu je cílem dosáhnout optimálního toku zboží. Bezpečnost v tomto procesu vždy není prioritou. To je pochopitelné, protože zvýšení bezpečnosti nemá žádný přímý dopad na primární tok. Nepřímý pozitivní vliv zvýšení bezpečnosti ve skladu není úplně zřetelný. Z tohoto důvodu může být obtížnější přemýšlet o tom, co přesně je možné udělat pro zvýšení bezpečnosti ve skladu. Proto uvádíme několik tipů.

Dopravní plán

Sklad je obvykle místem, v němž dochází k velkému pohybu. Trvale jsou v něm v pohybu různé druhy dopravy. Z tohoto důvodu je velmi důležité mít dopravní plán. Tento plán lze používat k zavedení různých druhů dopravy. Každý sklad má samozřejmě své charakteristické rysy a potřeby, ale lze určit podobné typy zón:

    • skladovací prostory;
    • chodci;
    • vozidla;
    • parkování.


Oddělení vozidel a chodcůZóny pro skladování jsou již často jasně rozpoznatelné, protože v nich jsou regály nebo palety nebo něco podobného. Dvě zóny je však mimořádně důležité zvýraznit: zóny pro chodce a zóny pro vozidla. Parkovací zóny jsou volitelné.

Oddělení vozidel a chodců

Ve skladu jsou často nezbytné vysokozdvižné vozíky. Žel se s nimi pojí mnoho nehod. Z tohoto důvodu je velmi důležité koncipovat sklad tak, aby bylo možné vysokozdvižné vozíky používat ve skladu optimálně, aniž by byla dotčena bezpečnost. Jedním opatřením, které k tomu přispívá, je v maximální možné míře vymezit samostatné zóny pro chodce a vysokozdvižné vozíky. Jasně vyznačte účel jednotlivých zón. Jedním ze způsobů, jak toho lze snadno dosáhnout, jsou symboly na podlaze. Označte příslušné zóny piktogramem vysokozdvižného vozíku a piktogramem stop nebo kráčející osoby.

Ochrana při nárazu

Označení jednotlivých zón žel vždy nestačí. Vozidlo i přes to může skončit na místě, kam nepatří. Za účelem ochrany kriticky důležitých předmětů a strojů a dalšího snížení rizika nehod je praktické nainstalovat ochranu při nárazu, aby byli chráněni chodci, regály i strojní vybavení.

Ochrana regálů

Ochrana regálů

Chránit regály je důležité. Zejména pokud jsou umístěny podél dopravních tras pro vysokozdvižné vozíky nebo další vozidla. Tuto ochranu lze poskytovat prostřednictvím rohových ochranných zábran. Rohy všech regálů můžete chránit pomocí rohových chráničů ve tvaru L. Nohy regálů, které nejsou na rohu, lze chránit pomocí ochranných zábran ve tvaru U. Místo ochranných krytů ve tvaru U lze také nainstalovat flexibilní ochranu před nárazy A-Safe.

Ochrana sloupů a podpěr

Pokud je sklad značně velký, bývají v něm podpěry nebo sloupy podpírající střechu. Měly by být dostatečně pevné, aby vydržely náraz. Opakované nárazy či kolize by však mohly způsobit problémy. Chrániče sloupů a podpěr nabízejí ochranu před závažným poškozením.

Ochrana strojů

Stroje jsou často nákladné a nezbytné pro primární procesy firmy. To znamená, že poškození strojů je to poslední, co byste si přáli. Pro ochranu investic doporučujeme, abyste stroje zaštítili pomocí obručových ochranných bariér. Zábrany by se měly umístit přinejmenším do míst, kde jsou stroje v blízkosti dopravních tras. Doporučujeme zvolit si obručovou bariéru s ochranou proti podjetí. Tak se nestane, že by za bariéru pronikla vidlice vysokozdvižného vozíku.

Máte nějaké další otázky ohledně koncipování skladu? Neváhejte a obraťte se na nás.