Někdy nemusí být možné skenovat štítky s čárovými kódy přímo na odpovídajícím umístění. Například když je police příliš vysoko a nedá se na ni ze země dosáhnout skenerem čárových kódů. Je-li rozvržení skladu účelné, dá se toto překonat připevněním čárových kódů do nižší úrovně v podobě multi-štítků.

Multi-štítekPřístup do výšky od podlahy

Běžné jsou sklady, kde se skladníci-vychystávači pohybují po zemi, ale police jsou ve velké výšce. Toto činí potíže například v situaci, kdy jsou vyžadovány štítky s čárovými kódy: skladník-vychystávač nemůže snadno a rychle požadovaný kód oskenovat.

Tento problém se snadno vyřeší umístěním štítků s čárovými kódy do nižší výšky, například na příčný nosník nebo sloupek. Čárové kódy a orientační tabulky pro horní úrovně jsou obsaženy na „multi-štítku“. Multi-štítek, jak už název naznačuje, je kombinací několika orientačních tabulek a čárových kódů na jednom štítku.

Multi-štítekMulti-štítky v různém uspořádání

Multi-štítky se dodávají ve dvojím uspořádání: horizontální (na příčný nosník) a vertikální (na sloupek). Když jsou multi-štítky využívány, je dobré odlišit je barevně od štítků s čárovými kódy, například bílou barvou na rozdíl od ostatních štítků, které jsou žluté. Tím se předejde jejich směšování.

Kromě toho ideální uspořádání závisí na návrhu skladu a plánu rozmístění orientačních tabulek. Nevíte, které štítky se nejlépe hodí pro vaši situaci? Můžete kontaktovat jednoho z našich prodejních poradců.