Číslování umístění: jak vytváříte logickou strukturu?

Pro efektivnější zpracovávání objednávek je velmi důležité, aby bylo možné umístění ve skladu snadno vyhledávat. A právě proto jsou štítky umístění tak praktické. Využitím štítků umístění se dostanete o krok blíže k efektivní kompletaci objednávek. K dalšímu zvýšení pracovní efektivity povede to, když čísla umístění dostanou také logickou strukturu. Ale jak vytvořit logickou strukturu?

Minimalizace kognitivní zátěže

Je důležité, aby číslování umístění bylo snadno pochopitelné. Pokud to tak není, každý, kdo se musí ve skladu pohybovat, bude ztrácet více času při zpracovávání informací o umístění. Nejlepším způsobem, jak zajistit, že navigace bude vyžadovat co nejmenší kognitivní zátěž, je využívání běžných kognitivních procesů.

Jít po proudu

Při uspořádávání skladu je užitečné předem pečlivě zvážit číslování umístění. Společně s plánem skladu je praktické formulovat i plán číslování umístění. Jakmile budou známy trasy ve skladu, může se struktura čísel umístění upravit podle těchto tras.

Tak se zajistí, že při hledání umístění nebudou vyvstávat žádné zmatky ani pochybnosti, protože informace budou vzájemně propojené. Pracovník kompletující objednávky se tak bude moci vždy spolehnout na logické pořadí.

Rozdělení

Informace lze zpracovávat rychleji, když se jich poskytne v daný čas méně. Proto stojí za to rozdělit čísla umístění na menší části, aby pracovníci kompletující objednávky mohli snadněji číst pouze tu část, kterou potřebují.

Z tohoto důvodu se čísla umístění často dělí do „pozic. Každá pozice představuje jinou část umístění. Pozice se často řadí od největších po nejmenší.

První pozice tak ukazuje, zda je pracovník ve správném koridoru (budově + koridoru), druhá pozice ukazuje oddíl, třetí pozice výšku a konečně případné pododdělení na regále.

Struktura čísla umístění se potom zobrazí následovně:

  1. Budova
  2. Koridor
  3. Číslo sekce
  4. Výška
  5. Pododdělení (pro regály)

 

Žádná nadbytečná rozdělovací znaménka

Velmi důležitý je i formát čísel umístění. To znamená, že byste se mezi pozicemi měli záměrně vyhnout pomlčkám nebo tečkám. Je třeba je číst, a proto povedou k větší kognitivní zátěži.

Doplnění barev (a dostatečného kontrastu)

Rozhodující je také to, aby čísla byla jasně čitelná. Z tohoto důvodu byste měli dbát na to, aby měla dostatečnou velikost a kontrast vůči pozadí.

Použitím různých barev se rozeznatelnost určitého umístění ještě zvýší. Barvy působí jako účinný signál, který také podporuje snadné zpracovávání. Není třeba říkat, že v obchodu JekaShop najdete štítky umístění v nejrůznějších barvách.

Číslo umístění jako štítek s čárovým kódem

Kromě metod pro zajištění co nejefektivnějšího rozvržení skladu uvedených výše existuje několik dalších způsobů, jak při kompletaci objednávek omezit chyby. Uvažujte například o použití štítku s čárovým kódem a/nebo kontrolního čísla.